Enter your keyword

Lázeňská léčba pro pacienty s mnohočetným myelomem

Lázeňská léčba pro pacienty s mnohočetným myelomem

Hrazená komplexní lázeňská léčba je v České republice standardem v rámci doléčení mnoha nemocí spadajících do indikačního seznamu pro lázeňskou péči.

 1. Onkologické nemoci
 2. Nemoci pohybového ústrojí
 3. Nemoci trávícího ústrojí
 4. Nemoci z poruch výměny látkové a žláz s vnitřní sekrecí
 5. Nemoci dýchacího ústrojí
 6. Nemoci nervové
 7. Nemoci pohybového ústrojí
 8. Nemoci močového ústrojí
 9. Duševní poruchy
 10. Nemoci kožní
 11. Nemoci gynekologické

Každé lázně se specializují vždy jen na některé nemoci z tohoto seznamu.

Proto je při výběru lázní nutné zjistit, zda poskytují hrazenou léčbu pro daný typ onemocnění podle nasmlouvaného indikačního seznamu.

Problém pacientů s onkologickým onemocněním je v různorodosti potřeb každého jednotlivého nemocného podle typu nádoru. Proto by si měl pacient s onkologickým onemocněním vybrat lázně, které mají ve svém indikačním seznamu nejen indikaci I – Onkologické nemoci, ale současně onemocnění orgánu postiženého nádorem.

U pacientů s mnohočetným myelomem (MM) jsou většinou hlavní indikací lázeňské léčby problémy pohybového ústrojí při postižení skeletu. Proto pacientům s MM doporučujeme lázně, které se specializují na léčbu pohybového aparátu. Nicméně pro pacienty s jinými problémy – neuropatické projevy, poruchy funkce ledvin,

porucha metabolismu, porucha imunity, psychické obtíže – je možno volit jiné lázně. Myelom je velmi zrádné onemocnění, které se může projevovat mnoha příznaky (viz článek

„Mnohočetný myelom – máme se ho bát?“). Jedním z nejčastějších projevů, který je i nejčastější indikací k lázeňské léčbě, jsou kostní projevy, zejména postižení obratlů s bolestmi v zádech – vertebrogenní algický syndrom (VAS).

Postižení skeletu se většinou netýká pouze jedné kosti, ale může postihovat celý skelet, počínaje pouhou osteoporózou až po zlomeniny kostí. Proto je potřeba ke každému pacientovi přistupovat individuálně, tak aby nedošlo k jeho poškození. Jedním z příkladů je kupř. zlomenina žebra způsobená tvrdou tlakovou masáží.

Z tohoto důvodu vedeme edukační kurzy jak pro fyzioterapeuty rehabilitačních pracovišť, tak lázní, kteří se o pacienty s MM starají. V rámci České republiky mezi tyto lázně patří Lázně Velichovky a Karlova Studánka. Cílem je sjednotit rehabilitační a lázeňskou léčbu pacientů s MM v celé ČR. Na příspěvkovou lázeňskou léčbu mají pacienti s MM nárok po dobu jednoho roku od ukončení komplexní protinádorové léčby v případě dosažení remise nemoci.

Obecně je pacienty s MM tato péče využívána relativně málo. Přitom většině pacientů dokáže správně vedená lázeňská léčba pomoci k časnějšímu návratu k běžným činnostem a případnému návratu do pracovního procesu.

Proto všem pacientům doporučujeme, aby po dohodě se svým ošetřujícím lékařem lázeňskou léčbu absolvovali.

 

Mgr. Pavla Straubová

Physio-reko, s.r.o.

Referenční pracoviště pro RHB u pacientů s MM

Související příspěvky