Enter your keyword

Fyzioterapie u mnohočetného myelomu

Fyzioterapie u mnohočetného myelomu

Typickým klinickým projevem mnohočetného myelomu (MM) jsou bolesti v zádech, tzv. vertebrogenní algický syndrom (VAS). Příčinou je postupné odbourávání kostní hmoty způsobené myelomem se tvorbou ložisek odvápnění v obratlích vedoucích k jejich zlomenině. Bolesti se postupně zhoršují a klasická léčba bolesti selhává. Má vždy jen krátkodobý efekt. Navíc je často postiženo více kostí vč. žeber, dlouhých kostí horních i dolních končetin. Bolesti v zádech dnes patří k civilizační nemoci dané naším sedavým způsobem života, a proto občas postihují každého z nás. Myelom je ale vzácné nádorové onemocnění, tedy nemusíme při každé bolesti zad propadat panice, že myelom máme.

Kdy tedy na myelom pomyslet?

Pokud vás bolí záda déle než měsíc bez efektu léků na bolesti, je na místě provést rtg. bolestivé oblasti zad, případně doplnit vyšetřením krve.

Rozhodně se bez výsledku rtg. nedoporučuje rehabitace a masáže zad s velkým tlakem, neboť může dojít k posunu obratle s následným poškozením míchy či útlaku nervových kořenů vycházejích z páteře. Stejně tak může dojít např. ke zlomenině žeber, která jsou často současně s obratli myelomem částečně rozrušena.

Podobně se mohou chovat i metastázy do kostí jiných nádorů (prostaty, prsu, plic…).

Pokud je již u nemocného myelom s postižením obratlů diagnostikován, je vždy vhodná kromě základní protinádorové léčby a léčby kostního metabolismu cílená rehabilitace (fyzioterapie). Základem fyzioterapie u pacientů s MM je individuální přístup na základě přesně popsaného poškození skeletu a současně znalosti specifik základní diagnózy.

Vždy je nutné vytvořit fyzioterapeutický plán na základě informací od ošetřujícího onkohematologa, obsahující výsledky rtg. (CT, MR…), prodělané ortopedické výkony a plán základní protinádorové léčby. Pro nemocné s MM neexistují žádná přesná rehabilitační doporučení, nicméně vzhledem k jeho povaze je nutno se vyvarovat všech tzv. tvrdých technik (manipulace, klasické masáže, případně i mobilizace). Současně se stále u všech onkologických onemocnění považuje za kontraindikovanou elektroléčba.

Výsledkem je individuální léčebný plán s cílem posílit oslabené svaly a současně uvolnit přetížené svalové skupiny. V případě VAS jde zejména o aktivaci hlubokých stabilizačních svalových skupin v koordinaci se správnou dechovou aktivitou a se současným využitím terapeutických pomůcek, se kterými může pacient následně cvičit i sám doma (overball, velký míč, nestabilní plochy, theraband…).

Základem úspěchu je aktivní spolupráce pacienta nejen v ambulanci fyzioterapeuta, ale následně i doma. Většina nemocných je dnes léčena ve specializovaných hematoonkologických centrech. Doposud však chyběla centra pro fyzioterapii pro tyto nemocné. Obecné znalosti fyzioterapeutů o myelomu jsou vzhledem ke vzácnosti tohoto onemocnění nedostatečné.

Proto ve spolupráci s Klubem pacientů mnohočetný myelom a centrem fyzioterapie Physio-reko, s.r.o., které již léta spolupracuje s hematoonkologickými  centry v Praze, proběhla školení fyzioterapeutů zaměřená na sjednocení a zkvalitnění péče o tyto nemocné ve všech centrech zabývajících se komplexní léčbou myelomu.

Správně vedená léčba zkušeným fyzioterapeutem může výrazně zlepšit nejen pohybovou aktivitu pacienta, ale i jeho psychický stav. Cílem léčby pacienta s myelomem by nemělo být pouhé zastavení nemoci, ale umožnit pacientovi i co nejrychlejší návrat do běžného života. K tomu může právě správně vedená rehabilitace výrazně přispět.

 

Mgr. Pavla Straubová

Nestátní zdravotnické zařízení

Physio-reko, s.r.o.

 

Související příspěvky