Enter your keyword

Mnohočetný myelom – jak pomoci včasné diagnostice

Mnohočetný myelom – jak pomoci včasné diagnostice

Projekt včasného záchytu mnohočetného myelomu – Projekt CRAB

 Mnohočetný myelom (MM) patří mezi vzácná onemocnění. V České republice se ročně diagnostikuje kolem 600 nových pacientů. Nemoc se může projevit jedním ze tří hlavních příznaků shrnutých v oficiální zkratce symptomatického myelomu CRAB – hyperCalcemia, Renal (postižení ledvin), Anemia (nedostatek červených krvinek), Bone lesions (postižení kostí). Nemoc postihuje spíše starší populaci s mediánem záchytu kolem 65–70 let.

Právě nízká incidence a široká paleta počátečních příznaků MM vedou mnohdy k jeho pozdní diagnostice se zpožděním stanovení správné diagnózy i o několik měsíců. Mnoho pacientů je diagnostikováno až v době nevratných komplikací, k nimž patří zlomeniny zejména obratlů vedoucí k výrazným bolestem v zádech (vertebrogenní algický syndrom) či selhání funkce ledvin s nutností hemodialyzační léčby.

Existuje nějaká možnost, jak tyto pacienty diagnostikovat včas?

Tuto otázku si již v roce 2007 položili lékaři České myelomové skupiny, kteří proto vytvořili projekt časného záchytu nazvaný podle počátečních příznaků této nemoci CRAB.

Hlavními body programu bylo:

  • zvýšit informovanost lékařů primárního kontaktu o MM;
  • snížit podíl nemocných s pokročilým MM;
  • zkrátit dobu od první návštěvy lékaře primárního kontaktu do stanovení diagnózy MM.

Vstupní analýza z roku 2007 provedená na podkladě 185 pacientských dotazníků potvrdila neutěšenou situaci s včasností diagnostiky MM. Pozdě bylo diagnostikováno 46,5 % pacientů – až po 3 měsících od prvních klinických příznaků onemocnění.

Proto byla zahájena široká edukační kampaň cílená zejména na lékaře primárního kontaktu:

informační dopisy pro lékaře, letáky s upoutávkou na klinické příznaky a doporučená vyšetření, prezentace v odborných časopisech, přednášky na odborných fórech (lokálních i celorepublikových), e-learningový program s cílovou skupinou lékařů (praktici, specialisté ortopedie, nefrologie, revmatologie, neurologie, rehabilitace). Vyhodnocení úspěšnosti projektu probíhalo v roce 2010. Celkem bylo zpracováno 160 dotazníků vyplněných u nově diagnostikovaných nemocných v ČR v průběhu roku 2010. Při srovnání s rokem 2007 došlo ke zvýšení procenta včasně diagnostikovaných nemocných (do 3 měsíců od prvních klinických projevů) z 53,5 % na 63,1 %. Vertebrogenní algický syndrom byl stále nejčastějším vstupním příznakem.

Edukace cílená zejména na praktické lékaře stále díky aktivitě lékařů České myelomové skupiny a sponzorům pokračuje. Nyní se z klinických zkušeností zdá, že pacientů s pozdě diagnostikovaným myelomem dále ubývá. Proto byl v lednu 2024 zahájen Projekt CRAB II s cílem zjistit, jak se změnil včasný záchyt myelomu. Vyhodnocení projektu se plánuje na 2. pololetí 2024. Věříme, že počet včas diagnostikovaných pacientů se bude v roce 2024 pohybovat přes 70 %.

MUDr. Jan Straub

Související příspěvky